TAWSF  Burs Kriterleri

TAWSF  burs adayları lisans ögrencisi olup , Atatürk ilkelerine  inanan, kadın eğitimine önem veren, ve liberal  eğitimi öngören bir felsefeye sahip olmalıdır.

TAWSF Bursları  master ve doktora öğrencilerini kapsamaz, burs karşılıksız olup, öğrencinin aynı zamanda başka bir burs almasını engellemez. Yıllık burs ödemesi $900.00 olup, ödemeler Eylül ayında yapılır.

A – TAWSF Bursuna  müracaat etmek için gereken kriterler:

1 – Aday öğrencinin  Türkiye’deki  Üniversitelerden  birinde  lisans öğrencisi olması,

2 – Müracaat  tarihinde öğrencinin en az ikinci veya üst sınıf’lara geçmiş olması,

3 – Üniversite not ortalamalarının (GPA) en az:
100/80 veya “B” veya “3” olması ve notların üniversite idaresinden  resmi olarak tastiklenmesi,

4 – Maddi destek ihtiyacının (bütün gelirler yazarak) öğrenci tarafından açıklanması,

B – Öğrenciden istenilen Belgeler:

1 – Tam olarak doldurulmuş TAWSF Müracaat formu

2 – Ders almış olduğu iki öğretim üyesinden referans mektubu

3 – İki adet vesikalık fotoğraf

4 – Burs alma isteğinin nedenlerini belirten bir açıklama
Yukarıda belirtilen bütün bu belgeler “TAWSF – Öğrenci İşleri” ne Eposta eki (attachment) olarak gönderilmelidir.

C – TAWSF bursu kazandıktan sonra bursun devamı için gereken kriterler:

1- Öğrencinin “Not Ortalama Belgesini” her dönem sonunda TAWSF – Öğrenci İşlerine göndermesi gerekir.

a ) Bu kriteri  yerine getirmeyen öğrencinin bursu  dondurulur.

b ) Not ortalaması her dönemde  istenilen düzeyde ise burs mezuniyete  kadar devam eder.

2 – Tek semester not ortalaması B’nin altına düştüğünde burs dondurulur. Bir sonraki dönemde not ortalaması B veya üstü olursa, burs devam eder.

3 – Üst üste iki dönem not ortalaması  yetersiz olduğu takdirde burs kesilir.