BAŞVURU

BURS KRİTERLERİ

1 – Aday öğrencinin Türkiye’deki Üniversitelerden birinde lisans öğrencisi olması,

2 – Müracaat tarihinde öğrencinin en az ikinci veya üst sınıflara geçmiş olması,

3 – Üniversite not ortalamalarının (GPA) en az:
100/80 veya “B” veya “3” olması ve notların üniversite idaresinden resmi olarak tastiklenmesi,

4 – Maddi destek ihtiyacının (bütün gelirler yazarak) öğrenci tarafından açıklanması,

B – Öğrenciden istenilen Belgeler:

1 – Tam olarak doldurulmuş TAWSF Müracaat formu

2 – Ders almış olduğu iki öğretim üyesinden referans mektubu

3 – İki adet vesikalık fotoğraf

4 – Burs alma isteğinin nedenlerini belirten bir açıklama
Yukarıda belirtilen bütün bu belgeler “TAWSF – Öğrenci İşleri” ne Eposta eki (attachment) olarak gönderilmelidir.

C – TAWSF bursu kazandıktan sonra bursun devamı için gereken kriterler:

1- Öğrencinin “Not Ortalama Belgesini” her dönem sonunda TAWSF – Öğrenci İşlerine göndermesi gerekir.

a ) Bu kriteri yerine getirmeyen öğrencinin bursu dondurulur.

2 – Tek semester not ortalaması B’nin altına düştüğünde burs dondurulur. Bir sonraki dönemde not ortalaması B veya üstü olursa, burs devam eder.

3 – Üst üste iki dönem not ortalaması yetersiz olduğu takdirde burs kesilir.

January 22, 2017

Turkish Film Festival Funds Scholarships

John Yackley, Chair of the Turkish Film Festival, presented TAWSF president Dr. Ayhan Lash with a check that will provide a three-year scholarship for at least one Turkish university student. The film festival committee included John Yackley, Nilay Duygulu, Dr. Esra Tasdelen, and Yesim Ilkin. Our thanks to these faithful supporters. TAWSF is grateful for all tax-deductible contributions.

ÖZGECAN ASLAN Scholarship

A tribute: Özgecan Aslan

by Zeynep Karataş

CONTACT US

We would love to hear from you.

Please contact our President:
Ayhan Lash
990 N Lake Shore Dr
Chicago, IL 60611

+1 (630) 421-0648

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SUPPORT US

It is more urgent than ever before for us to help educate young Turkish women so that they can become intelligent and self-reliant global citizens.

Thanks to your continued support during nearly three decades, TAWSF has granted over 540 scholarships to young, ambitious students